“ยอมหยุดนิ่ง ... หรือวิ่งให้ไกลสุด”

หลังวิกฤตโควิด ... รายได้ลดลง
ผู้คนตกงาน ธุรกิจบางส่วนต้องปิดตัวลง
อยากรอด ต้องปรับเปลี่ยน และเสริมแกร่ง

สมัครด่วน..โครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤต
(Survival Kit - Change2Shift) รับสมัคร SMEs ทั่วประเทศ

เรียนออนไลน์แบบเสมือนจริง

หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยสูตร BPCDR กับกูรูเซียนธุรกิจระดับประเทศ รู้ลึก รู้จริง แก้ปัญหาใหญ่มามากมาย

สามารถฝากคำถามหาคำตอบ

จากระบบ IMAGINET chatbot จากทีมที่ปรึกษาในแขนงต่างๆ 24 ชั่วโมง

เสริมด้วย ทีมที่ปรึกษาเชิงลึก

ระดับ Turn Around พลิกธุรกิจจากวิกฤติให้รอดได้มามากกว่า 100 ธุรกิจ

ลงทะเบียน
ติดต่อ-สอบถาม

วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคมนี้ หรือ จนกว่าที่นั่งจะเต็ม*`

เข้าสู่ระบบ

✓ รับความรู้ เทคนิค ชั้นเชิง และทำแผนฉุกเฉินแก้ธุรกิจ จากกูรูธุรกิจที่เชี่ยวชาญระดับเซียน

✓ สามารถเกาะติดในห้องออนไลน์ Chatbot กับกูรูธุรกิจแต่ละท่านตามความเชี่ยวชาญถนัดที่มาแก้ปัญหาของท่าน

✓ ได้แผนฉุกเฉินแก้ธุรกิจ นำไปปฏิบัติทันที และมีการติดตามผล จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤต 12 ชม. ผ่านระบบออนไลน์

✓ ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบ e-certificate เมื่อเข้าเรียนครบ 80% และจัดส่งแผนกลยุทธ์

✓ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ระบบออนไลน์ ระบบ e-learning และระบบการค้าขายผ่านออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

✓ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก (จำนวน 20-25 กิจการ) จะได้รับสิทธิ์รับคำแนะนำตัวต่อตัวกับทีมปรึกษาเฉพาะด้านที่เคยผ่านงาน Business TurnAround ฟื้นฟูธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ และนำไปต่อยอดได้จากเครือข่ายพันธมิตร

✓ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก (จำนวน 20-25 กิจการ) ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี / นวัตกรรม / ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ช่องทางตลาดใหม่ๆ เป็นต้น

✓ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน ทั้งด้านทรัพย์และกองทุน sme ซึ่งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ประสานงาน

หัวข้อของเรา

เข้าสู่ระบบ